Analiza paszy dla zwierzęt gospodarskich
LKVAnalizyPasza

Analiza paszy dla zwierzęt gospodarskich

Analizy pełne

Tutaj znajdą Państwo nasze podstawowe pakiety analityczne dla poszczególnych pasz. Pakiety te określamy mianem "analiz pełnych", ponieważ zawierają one najważniejsze surowe składniki odżywcze i parametry analityczne, w zależności od rodzaju paszy.

W tabeli zaznaczone są parametry wchodzące w skład analizy pełnej dla poszczególnych rodzajów pasz.

 Sucha masaPopiół surowyBiałko suroweWłókno suroweADFomaNDFomTłuszcz surowySkrobiaCukierBS nierozp. w pepsynachRozpusz-czalność białkaHFTSubst. org. rozpusz-czalna w enzymachBiałko użyteczne (nXP)EnergiapHNH3NJakość zakiszaniaZaleceniaZaw. OlejuLaktoza

trawy, mieszanki traw i roślin strączkowych 

(zielonki, kiszonki, siano,

kiszonki i zielonki z koniczyny)

XXXXX X XXXX XXXXXX  

kukurydza (kiszonki GPS, LKS, CCM)

XXXXX XX    XXXXXXX  

mieszanka pełnoporcjowa TMR (oprócz TMR suchy)

XXXX  XXX X  XX   X  

rozszerzona analiza pełna

(kiszonki z traw i kukurydzy, siano)

XXXXXXXje nach ProbenartXXje nach ProbenartXXXXXX  
suchy TMR dla cielątXXXX  XXX    XX   X  
Wysłodki buraczaneXXXX  X      XX   X  

kiszonki zbożowe

(żyto, jęczmień i inne)

XXXX  XXX    XXXXXX  
Kiszonka z lucernyXXXX  X XXXX XXXXXX  

kiszonki z roślin strączkowych

(bobik polny, groch, łubin)

XXXX  XX      XXXXX  
susz z zielonekXXXXX X X    XX   X  
słomaXXXX  X       X   X  
wysłodki buraczane sucheXXXX  XXX    XX   X  

ziarno kukurydzy 

(suche, mokre, kiszone)

XXXX  XXX    XX   X  

ziarno roślin strączkowych

(bobik polny, groch, łubin)

XXXX  XXX    XX   X  
zbożaXXXX  XXX    XX   X  
mieszanki paszowe ogółemXXXX  XX             

Mieszanki paszowe dla przeżuwaczy

XXXXX XX   X         
mieszanki paszowe dla trzody chlewnejXXXX  XXX     X      
mieszanki paszowe dla drobiuXXXX  XXX     X      
poekstrakcyjna śruta sojowa, rzepakowaXXXX  XX      X   X  
soja - ziarnoXXXX          X   XXX
makuch rzepakowyXXXX  X X     X   X  

nasiona roślin oleistych

(nasiona rzepaku i lnu)

XXXX    X    XX   XX 
melasaXXX     X    XX   X  
wywar gorzelniany suchyXXXX  XXX     X   X  
wywar gorzelniany mokryXXXX  XXX     XX  X  
wywar gorzelniany płynnyXXX   XXX     XX  X  
młóto browarnianeXXXX  X      XX   X  
serwatkaXXX   X       X   X X
preparat mlekozastępczyXXXX  X             X

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Badania specjalne i indywidualne

Cornell Kiszonki z traw i kukurydzy

 • Analiza pełna
 • Frakcja włókna
 • UDP, NDF 30h, 120h, 240h, kwasy fermentacyjne, pakiet składników mineralnych P7, skrobia oporna 7h

Indeks jakości paszy objętościowej - GQI

 • dla kiszonki z traw, kiszonki z kukurydzy, kiszonki z lucerny, siana
 • Pełna analiya paszy objętościowej
 • Drożdże i grzyby pleśniowe

Przetwarzanie kiszonki kukurydzianej - CSPS (KPS)

 • Tylko w połączeniu z pełną analizą

Frakcja włóknista

 • tylko w połączeniu z pełną analizą za pomocą NIRS lub chemii referencyjnej
 • dla kiszonki z trawy, kiszonki z kukurydzy, siana i TMR
 • aNDFom, ADFom, ADL, NFC

Kwasy i/lub alkohole fermentacyjne

 • Kwas octowy, propionowy, masłowy i mlekowy
 • 1,2 Propanodiol + Etanol + Propanol

Stabilność aerobowa

 • Stabilność aerobowa w dniach, ubytek suchej masy w %

Aminy biogenne

 • Putrescyna, histamina, kadaceryna, PEA, tryptamina, tyramina, kwas gamma-aminomasłowy

Węglowodany rozpuszczalne w wodzie

 • Sacharoza, fruktoza, fruktany i glukoza

Określenie czasu koszenia/zbioru

 • dla wzrostu traw (SM, PS, BS, ADFom, WS, TS, cukier, HFT, nXP, energia, czas koszenia w dniach)
 • dla GPS (SM, PS, BS, WS, TS, cukier, skrobia, HFT, nXP, energia, czas cięcia w dniach)
 • dla kukurydzy (proszę przesłać 5 kolb kukurydzy)

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Badania jednostkowe

 • Ocena sensoryczna
 • Stosunek jakości do ceny
 • Oznaczanie suchej masy
 • Liofilizacja
 • Popiół surowy
 • Nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym popiół surowy
 • Włókno surowe, aNDFom, ADFom, ADL
 • Analiza sitowa
 • Wartość strukturalna
 • pe NDF (aNDFom + analiza sitowa, tylko w połączeniu z pełną analizą)
 • Tłuszcz surowy
 • Tłuszcz surowy trawiony HCL
 • Zawartość oleju w nasionach roślin oleistych
 • Spektrum kwasów tłuszczowych
 • Liczba nadtlenkowa
 • Liczba kwasowa
 • Białko surowe (N całkowity)
 • nierozpuszczalne w pepsynie białko surowe
 • Frakcja UDP BS (A, B1, B2, B3, C)
 • nXP za pomocą eHFT
 • Amon-N/amoniak-N
 • Azotan
 • Azotyn
 • Mocznik
 • Aktywność ureazy w produktach sojowych
 • Cukier
 • Laktoza
 • Skrobia
 • Skrobia oporna
 • Skrobia enzymatyczna
 • HFT (Hohenheim Feed Value Test)
 • Substancja organiczna rozpuszczalna w enzymach (ELOS)
 • Wartość pH
 • Zdolność wiązania kwasów
 • Pojemność buforowa

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Składniki mineralne i pierwiastki śladowe

Pakiet mineralny P5

Pakiet mineralny P11

 • Ca, P, Na, Mg, K, Cl, S, Cu, Zn, Mn, Fe, DCAB

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Badania indywidualne

 • Ca, P, Na, Mg, K, Cl, S, Cu, Zn, Mn, Fe, Se, Co, Mo, Ni, Sn, Cr, Pb, Cd, As, Hg, Tl, Al

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Witaminy i aminokwasy

Witaminy - badania indywidualne

 • Witamina A, D3 (1000IE/kg), D3 (300IE/kg), E, C, beta-karoten

Aminokwasy - badania indywidualne

 • Lizyna, metionina, treonina, tryptofan, cysteina

Aminokwasy - badania grupowe

 • Lizyna + Metionina
 • Lizyna + Metionina + Cysteina + Treonina + Walina + Histydyna

Badania mikrobiologiczne i toksykologiczne

Drożdże i grzyby pleśniowe

 • Mikroorganizmy typowe dla produktu i wskaźniki zepsucia

Mikotoksyny - ELISA - badania indywidualne

 • Aflatoksyna B1, DON, ZEA

Mikotoksyny [LC-MS] - pakiet analityczny

 • DON, ZEA, toksyna T-2/HT2, Ochratoksyna A

dalsze indywidualne badania

 • Bakterie
 • Bakterie kwasu mlekowego
 • Salmonella
 • Listeria monocytogenes
 • Clostridium perfringens + Clostridium botulinum
 • przypuszczalne, wegetatywne, redukujące siarczyny Clostridia
 • Zawartość sporyszu

Substancje niepożądane i zabronione

GMO według VLOG

 • Screening GMO: Kukurydza, soja, zboża, rzepak
 • Identyfikacja GMO dla danego targetu
 • Kwantyfikacja GMO dla danego targetu

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pozostałości środków ochrony roślin

 • Produkty do pielęgnacji roślin ogólne
 • Glifosat

Toksyny środowiskowe

 • Niedioksynopodobne PCB
 • Dioksyny
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 • Pakiet badań metali ciężkich (Cd, Hg, Pb. As)
 • Indywidualna analiza metali ciężkich (Cd/Hg/Pb/As)

antyżywieniowe substancje roślinne

 • Glukozynolany ogólnie
 • Alkaloidy sporyszu
 • Cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy HCN)

Zalecenia dotyczące planu kontroli jakości QS

Mikotoksyny

 • Aflatoksyna B1, DON, ZEA (ELISA)
 • Aflatoksyna B1, DON, ZEA, Ochratoksyna A (HPLC)
 • Formularz zgłoszeniowy próbki  musi zostać wygenerowany poprzez bazę danych QS

Pozostałości środków ochrony roślin

 • Środki ochrony roślin - metoda wielokrotna
 • Chlormekwat
 • Formularz zgłoszeniowy próbki  musi zostać wygenerowany poprzez bazę danych QS

Toksyny środowiskowe

 • Dioksyny
 • Dioksynopodobne PCB
 • Niedioksynopodobne PCB
 • Dioksyny i dioksynopodobne PCB ( oznaczenie łączne w jednej próbce)
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 • Metale ciężkie (Cd, Hg, Pb, As)
 • Formularz zgłoszeniowy próbki  musi zostać wygenerowany poprzez bazę danych QS

Badania indywidualne

 • Salmonella QS
 • składniki pochodzenia zwierzęcego
 • składniki pochodzenia zwierzęcego
 • substancje antybiotycznie czynne (w mieszankach własnych)
 • Metanol
 • Zawartość wody w olejach i tłuszczach

 

Formularz zgłoszeniowy próbki  musi zostać wygenerowany poprzez bazę danych QS

Minimalne ilości próbek materiału do badań QS

ParametrSuche próbki (np.: soja, zboża, mieszanki paszowe) w g/kg substancji oryginalnejPróbki mokre (np.: młóto browarniane, serwatka, pasza płynna) w g/kg substancji oryginalnej
Metale ciężkie50150
Alfatoksyna B130100
Deoksyniwalenon (DON)30100
Zearalenon (ZEA)30100
Ochratoksyna A (OTA)30100
T2/HT2-Toxin30100
Fumonisin B1+B230100
Środki ochrony roślin100100
(tylko) Dioksyny300300
(tylko) dioksynopodobne PCB300300
Dioksyny + dioksynopodobne PCB400400
niedioksynopodobne PCB300350
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne100400
Substancje aktywne antybiotyczne3030
składniki pochodzenia zwierzęcego300300
Salmonella5050
Metanol 1 Litr
Cyjanowodór (kwas pruski)150150
Materiał do pakowania150150
Sucha masa50150

OS= Substancja oryginalna

Jesteśmy zobowiązani do stworzenia rezerwowych próbek w wystarczającej ilości. Dlatego też w razie potrzeby ilość próbki należy podwoić.

Nowa tabela opłat

Informujemy, że od 01.06.2023 r. obowiązywać będzie nowa tabela opłat. Chętnie wyślemy ją na Państwa życzenie.

 

Nasza analiza pasz dla zwierząt gospodarskich

Jako laboratorium posiadające akredytację DIN EN ISO/IEC 17025 oraz certyfikat DIN ISO 9001 oferujemy szereg różnych analiz pasz dla wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich.

 

Dużą część naszej oferty znajdą Państwo w powyższych rubrykach i analizach. Jeśli mimo to nie znajdują Państwo poszukiwanej analizy, prosimy o kontakt telefoniczny - chętnie doradzimy.

To jest to, za czym stoimy:

 • wysoka jakość badań
 • krótki czas realizacji badań
 • najnowocześniejsze metody analityczne
 • Kompleksowy zakres analiz
 • Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
 • Neutralność

Instrukcja pobierania próbek paszy znajduje się TUTAJ.

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com