FAQ
LKV

FAQ

Możesz użyć naszej funkcji wyszukiwania (w prawym górnym rogu), aby dokładnie wyszukać swoje pytanie lub słowo kluczowe.

Ogólne, Ceny, Procedura

 • Czy badacie również próbki z innych landów/krajów?

Tak, serdecznie zapraszamy do wysyłania nam próbek z innych regionów. Nasze usługi kurierskie oferujemy tylko na terenie Saksonii.

 • Czy mogę wysłać próbki jako osoba prywatna?

Tak. W tym przypadku wystarczy pozostawić pole "Firma" puste.

 • Co mam zrobić, jeśli nie mam jeszcze numeru klienta?

Jako nowy klient możesz pozostawić to pole puste. Numer klienta zostanie wygenerowany automatycznie po otrzymaniu przez nas pierwszej próbki.

 • Jak przebiega badanie w laboratorium LKS?

Aby wysłać do nas próbkę, należy najpierw wydrukować odpowiedni formularz zgłoszenia próbki i całkowicie wypełnić obowiązkowe pola. Następnie należy przesłać go do naszego laboratorium wraz z próbką. Niezwłocznie po wykonaniu wymaganych analiz, otrzymają Państwo certyfikat drogą elektroniczną. Po zakończeniu analiz laboratoryjnych otrzymają Państwo fakturę pocztą lub drogą elektroniczną.

 • Kiedy i jak otrzymam fakturę?

Faktura zostanie wysłana pocztą (lub drogą elektroniczną) po wykonaniu wszystkich zleconych badań.

 • Gdzie mogę znaleźć ceny poszczególnych badań lub wykaz opłat?

Listę opłat można zamówić telefonicznie pod numerem 037206/87140 lub mailowo pod adresem luw@lks-mbh.com.

 • Jak drogie są badania na obecność GMO?

Niestety nie możemy podać stałej ceny za badanie na obecność GMO. Cena zależy od indywidualnego wyniku analizy. 

Najpierw przeprowadza się badanie przesiewowe (Screening). Jeśli w bardzo czułej analizie PCR nie pojawi się pozytywny sygnał dla próbki, uznaje się ją za negatywną i na tym etapie kończy się badanie.

W przypadku pojawienia się pozytywnych sygnałów należy rozpocząć dalsze oznaczenia w celu identyfikacji i określenia ilości genetycznie zmodyfikowanego organizmu. Może to wymagać różnej liczby indywidualnych badań, a koszty z tym związane zsumują się odpowiednio.

 • Czy otrzymam zniżkę, jeśli wyślę kilka próbek?

Nie, nasz system rabatowy oparty jest na rocznym obrocie danego klienta.

 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie próbek, dokument towarzyszący próbce, wysyłka próbki

 • Jakiej ilości materiału próbki potrzebuję do analizy paszy/wody/gnojowicy?

Na jedno badanie potrzebujemy ok. 500g lub 500ml. Wyjątkiem są badania dla QS. Tutaj znajdziesz niezbędne ilości próbek.

 • Jakie ilości paszy muszę przesłać do analizy GMO?

Do badań na obecność organizmów genetycznie modyfikowanych wymagane są następujące ilości:

Kukurydza: > 1000 g

Soja: > 700 g

Mieszanka paszowa lub zboża: > 400 g

Rzepak: > 60 g

Próbki powinny być reprezentatywnymi próbkami mieszanymi.

 • Jak prawidłowo pobrać próbkę siana?

Aby uzyskać reprezentatywną próbkę z kilku bel siana, proszę pobrać próbkę z co najmniej 5-6 bel każda i stworzyć próbkę złożoną. Jeśli to możliwe, pobierz próbkę z wnętrza beli, a nie z warstwy zewnętrznej. Więcej informacji można znaleźć tutaij.

 • Kiedy jest najlepszy czas na analizę siana?

Zalecamy pobieranie próbek siana po okresie przechowywania wynoszącym co najmniej 8 tygodni.

 • Jak moja próbka trafia do laboratorium?

Możesz przekazać swoją próbkę osobiście w Lichtenwalde lub wysłać ją do nas pocztą. Na terenie Saksonii oferujemy również możliwość odbioru próbek przez naszą firmę kurierską.

 • Na jaki adres należy wysyłać próbki?

LKS-Landwirtschaftliche Kommunikations- und Servicegesellschaft mbH, August-Bebel-Str. 6, 09577 Niederwiesa, Niemcy

 • Czy powinienem wypełnić formularz towarzyszący dla każdej próbki?

Tak, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy dla każdej próbki. Ułatwia to prawidłowe przydzielenie próbki naszym pracownikom przy odbiorze próbek.

 • Wybrane przeze mnie badanie nie jest wymienione jako badanie do zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym próbki. Co mam zrobić?

Jeśli wybrana przez Państwa analiza nie jest wymieniona w naszym formularzu proszę wpisać ją ręcznie w polu "inne/komentarz".

 • Otrzymałem pusty formularz zgłoszeniowy. Co mam z tym zrobić?

Jest to automatyczna dyspozycja naszego systemu. Jeśli są Państwo nowym klientem lub przez dłuższy czas nie wysyłali Państwo żadnych próbek, automatycznie otrzymają Państwo aktualny formularz zgłoszenia próbki wraz ze swoimi danymi. Można go wykorzystać przy wysyłaniu kolejnych próbek.

 • Jakie materiały wysyłkowe należy stosować do próbek metabolicznych?

Krew: Chemia krwi w zakresie parametrów narządowych: Probówki z surowicą, morfologia krwi: probówki EDTA

Mocz: probówka lub kubek na mocz

Włosy okrywowe: wystarczy czysta plastikowa torebka (np. Z zamknięciem strunowym), prosimy o przesłanie co najmniej 5g!

 • Kto może pobrać moją próbkę wody?

Próbka do badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbka wody pitnej) musi być pobrana przez akredytowanego próbkobiorcę. Osoba ta pobiera próbkę wody zgodnie ze wszystkimi specyfikacjami. Do celów urzędowych potrzebna jest próbka wody pitnej.

Jeśli chcesz zlecić analizę wody pitnej tylko do celów prywatnych, możesz pobrać próbkę samodzielnie (analiza wodz użytkowej i technologicznej). Ocena odbywa się zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie wody pitnej.

Samodzielnie można również pobrać próbkę, która pozwoli ocenić jakość higieniczną wody pitnej dla zwierząt. W przypadku analizy wody pitnej przeznaczonej dla zwierząt zastosowanie mają ramy orientacyjne dla oceny prawa paszowego.

 • Na co należy zwrócić uwagę przy pobieraniu próbek wody?

O ile próbka nie jest pobierana przez akredytowanego próbkobiorcę, do badania mikrobiologicznego niezbędna jest sterylna butelka. Zostanie on przekazana Państwu na życzenie przez laboratorium. Do analizy czysto chemicznej można użyć niesterylnej butelki.

Należy spuścić trochę wody przed pobraniem próbki do badania. Proszę napełnić butelkę nie dotykając jej wnętrza i krawędzi otworu. Próbka wody powinna dotrzeć do laboratorium w ciągu 24h. W Przypadku wysyłki pocztą, zalecamy ekspresową dostawę następnego dnia.

Załączony formularz towarzyszący musi zawierać wszystkie istotne dane.

Uwaga: Prosimy nie pobierać próbki wody pitnej bezpośrednio ze zbiornika poidła, lecz uprzednio z ujęcia. Próbka z poidła zafałszuje wyniki, ponieważ obecność przylegającej śliny i resztek paszy sprzyjają rozwojowi bakterii.

 

Analizy

 • Co wchodzi w skład analizy pełnej?

Pełna analiza obejmuje wszystkie surowe składniki odżywcze (popiół surowy, białko surowe, włókno surowe, tłuszcz surowy, cukier), a także ocenę energetyczną. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Analizy.

 • Otrzymałem już wyniki analizy i chciałbym wykonać kolejne/dodatkowe badanie. Czy to możliwe?

Zwykle kolejne badanie można zlecić w ciągu czterech tygodni od otrzymania próbki.

Wyjątek: Badania mikrobiologiczne w wilgotnych próbkach NIE mogą być zlecane w późniejszym terminie, ponieważ próbki te są wówczas dostępne tylko w postaci wysuszonej i zmielonej, a badania mikrobiologiczne muszą być przeprowadzane na świeżym materiale.

 • Które badanie na obecność Clostridium należy zaznaczyć?

Metoda Clostridium według VDLUFA określa całkowitą liczbę wszystkich wegetatywnych, redukujących siarczyny Clostridiów. Ponieważ clostridia mogą występować wszędzie w środowisku, możliwe jest również rozróżnienie, czy mamy do czynienia z produkujczmi toksyny Cl. perfringens i/lub Cl. botulinum.

Skażenie paszy bakterią Cl. perfringens prowadzi często do pogorszenia ogólnej kondycji zwierząt i częstych biegunek w stadzie. Zatrucie Cl. botulinum wiąże się z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

 • Mam podwyższoną liczbę komórek somatycznych w stadzie, czy może to być spowodowane paszą?

Tak, jako forma wtórna, obniżona jakość paszy może mieć negatywny wpływ na liczbę komórek somatycznych w mleku.

Aby sprawdzić jakość higieniczną paszy, można ją zbadać pod kątem parametrów mikrobiologicznych grzybów pleśniowych, drożdży i bakterii. Wskazane jest również badanie na obecność mikotoksyn (toksyn pleśniowych). Ponadto można wykluczyć ewentualne zanieczyszczenie paszy bakteriami z rodzaju Clostridium.

Należy również sprawdzić jakość wody pitnej dla zwierząt.

Wynik badania, sprawozdanie z badania

 • Jak mogę otrzymać wynik badań?

Pod warunkiem, że podałeś adres e-mail w formularzu wysyłania próbek, otrzymasz swoje wyniki pocztą elektroniczną. Jest to najszybszy sposób, a także bezpłatny. Dodatkowo możemy zaproponować przesłanie wyników faksem lub pocztą (dodatkowe koszty przesyłki).

 • Kiedy mogę spodziewać się moich wyników?

Wyniki analiz NIRS są zwykle dostępne po około 24 godzinach od otrzymania próbki. Analizy metodą chemii mokrej wymagają około 7-10 dni.

 • Potrzebuję mojego wyniku jak najszybciej - czy oferujecie usługę ekspresową?

Nie, wszystkie próbki są przetwarzane w kolejności ich otrzymania i analizowane tak szybko, jak to możliwe.

 • Nie mogę znaleźć mojego raportu z badań, czy możecie mi go ponownie wysłać?

Chętnie prześlemy Państwu ponownie raport z badań. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 037206/87140 lub mailowo na adres luw@lks-mbh.com. Prosimy zawsze mieć przygotowany swój numer klienta w razie pytań.

 • Mam pytanie dotyczące mojego wyniku badania. Do kogo mam się zwrócić?

W przypadku ogólnych pytań dotyczących Twojego wyniku, zadzwoń pod numer +49 37206/87147 lub wyślij nam wiadomość na adres luw@lks-mbh.com.  Prosimy zawsze mieć przygotowany swój numer klienta w razie pytań.

Prosimy NIE odpowiadać bezpośrednio na maila z wynikami, gdyż jest to forma automatyczna i na te wiadomości e-mail nie odpowiadamy.

 • Co jest wartością referencyjną dla wartości wytycznych?

Wartości referencyjne zawsze odnoszą się do kolumny suchej masy. Wyjątek: gnojowica/pozostałości fermentacyjne/obornik, tutaj wartości referencyjne odnoszą się do substancji pierwotnej.

 • Jakie są różnice między wartością graniczną, wartością przewodnią, wartością ostrzegawczą i wartością orientacyjną?

Wartość graniczna to wartość, która nie może być przekroczona. Jest on ustalony ustawowo i jego przekroczenie wiąże się zazwyczaj z poważnymi konsekwencjami. Na przykład laboratorium podlega obowiązkowi sprawozdawczemu.

Wartości przewodnie, ostrzegawcze i orientacyjne nie są prawnie wiążące, ale stanowią zalecenia. Celem wszystkich tych wartości jest dostarczenie zarówno gospodarce, jak i urzędom obiektywnej podstawy do oceny.

Wartości ostrzegawcze wskazują na poziomy mikroorganizmów, których przekroczenie świadczy o naruszeniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. W przypadku przekroczenia wartości ostrzegawczej dla mikroorganizmów chorobotwórczych nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia konsumenta.

Wartości orientacyjne to predefiniowane wartości, względem których można mierzyć wartości rzeczywiste. Wartości te powinny być przestrzegane bez przymusu i groźby kar.

Wartości orientacyjne są niewiążącymi liczbami orientacyjnymi, które wynikają z wartości empirycznych.

 • Co się stanie, jeśli w mojej próbce zostaną przekroczone wartości zalecane?

Ogólnie rzecz biorąc, wartości orientacyjne dają możliwość oceny jakości próbki. Jeśli wartości są poniżej wartości orientacyjnej, zwykle nie ma potrzeby podejmowania działań. Jeśli natomiast wartości te są powyżej wartości orientacyjnej, należy podjąć odpowiednie działania. W każdej chwili można przesłać próbki kontrolne i sprawdzić poprawność zabiegów higienicznych wokół odpowiednich procesów.

Szczególnym przypadkiem jest wykrywanie salmonelli. Tutaj zarówno laboratorium, jak i gospodarstwo rolne podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego urzędu.

W zakresie badania żywności należy również zgłaszać próbki przekraczające liczbę 100 jtk/g Listeria monocytogenes.

 • Czy dla przesłanych przeze mnie próbek podawane są wartości orientacyjne, aby można było ocenić wynik?

Naszym celem jest, aby zawsze pokazywać ramy oceny osiągniętych wyników.

Jeśli nie są one dostępne dla badanego parametru, dla niektórych matryc opracowano wewnętrzne wartości orientacyjne, które pomogą w ocenie wyniku.

 • Jak moje dane dotyczące mastitis mogą być zintegrowane z programem HERDE?

Musisz zgłosić się do działu zarządzania rolnictwem w LKV Saksonia. Tam zostaną przedstawione wszystkie niezbędne ustawienia. Mogą Państwo wtedy wygodnie przesłać nam dane zwierząt do badania ze swojego programu HERDE. Eliminuje to konieczność ręcznego wypełniania przykładowego formularza. Po badaniu przesyłamy wyniki zarówno w postaci normalnego raportu z badania, jak i w postaci pliku, który można wczytać do swojego programu HERDE. Oznacza to, że wyniki badania mastitis są natychmiast dostępne dla Twojego zwierzęcia.

Mają Państwo inne pytania?

Nie ma problemu, z przyjemnością doradzimy Państwu osobiście w sprawie konkretnego pytania. Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail.

 

Po wybraniu rodzaju próbki, sekcja Analizy przeniesie Państwa bezpośrednio do naszej oferty analiz oraz do odpowiedniego formularza do złożenia próbki w celu jej wydrukowania. Jest to jeszcze łatwiejsze, jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza zgłaszania próbek online. Wystarczy zarejestrować się bezpłatnie tutaj.

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com