Home
LKV

 

Twój neutralny, niezawodny i kompetentny partner w zakresie nowoczesnego, oszczędzającego zasoby, a jednocześnie zorientowanego na wyniki rolnictwa i hodowli zwierząt. ( > nasza misja).

Aktualności

Wzrost kosztów ryczałt od 01 stycznia 2023 r.

Jak dotąd udało nam się zrekompensować wzrost kosztów energii, chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych, które otrzymujemu od naszych dostawców od połowy ubiegłego roku, poprzez zwiększenie wydajności.

Niestety, nie jest to już dla nas możliwe. Aby móc w przyszłości oferować Państwu nasze analizy laboratoryjne w dotychczasowej, bardzo wysokiej jakości, jesteśmy niestety zmuszeni do wprowadzenia ryczałtu podwyższającego koszty o 3% od ceny według aktualnie obowiązującej tabeli opłat.