Pobieranie próbek
LKVWysyłka próbek

Pobieranie próbek paszy

Pobieranie próbek z powierzchni cięcia silosu

 • Należy pobrać kilka podpróbek (wielkości około 50 - 200 g).
 • Następnie należy zebrać je razem, dokładnie wymieszać i ponownie rozdzielić na kilka jednorodnych podpróbek.
 • Jedna lub więcej podpróbek stanowi następnie próbkę końcową, która jest wysyłana do analizy (0,5 do 1 kg).
 • Obszar podstawy silosu ma być podzielony na 4 do 9 pól. Z każdego pola należy pobrać próbkę częściową. Na poniższym rysunku widać siatkę pobierania próbek dla obszaru bazowego lub pola wycinania powierzchni bramy silosu (lewy mały silos, prawy duży silos).

 • Jeśli powierzchnia cięcia jest niejednorodna (np. różne warstwy, kilka rodzajów paszy w przypadku kiszonek warstwowych), należy pobrać częściowe próbki z każdej warstwy. Podczas łączenia próbek częściowych w próbkę końcową należy upewnić się, że proporcje ilościowe odpowiadają warunkom panującym w silosie.

Pobieranie próbek TMR na stole paszowym

 • Pobieranie próbek (TMR) na stole paszowym musi odbywać się w trakcie lub bezpośrednio po podaniu dawki pokarmowej.
 • Przy pobieraniu próbek po podaniu paszy, stół paszowy należy podzielić na 3 - 5 sekcji w zależności od jego długości. Próbkę częściową (2 - 5 kg) należy pobrać ze środka sekcji. Ważne jest, aby próbka była pobierana w całym pionie, ponieważ składniki mieszanej racji pokarmowej mają tendencję do sedymentacji (segregacji). Pobieranie próbek częściowych tylko z górnej części prezentowanej racji pokarmowej może prowadzić do znacznych błędów, nawet jeśli duża liczba próbek częściowych została pobrana w poprzek stołu paszowego (poziomo). Zazwyczaj do pobierania tak dużych podpróbek nadaje się użycie łopaty. Próbka końcowa jest pobierana z podpróbek za pomocą krzyża podziałowego i wysyłana do analizy (0,5 do 1 kg).

Pobieranie próbek siana

 • Próbki siana pobierać dopiero po okresie przechowywania 8 - 12 tygodni.
 • Po otwarciu beli okrągłej, pomijając warstwę brzegową, pobrać co najmniej 5 pojedynczych próbek ze wszystkich warstw od zewnątrz do wewnątrz.
 • Pobrać co najmniej 5 pojedynczych próbek z jednej strony otwartej beli kwadratowej.
 • Jeśli bela siana jest zamknięta, należy wykonać dwa nakłucia za pomocą przyrządu do pobierania próbek (samplera) od przeciwległych stron w środku aż do rdzenia, tak aby wszystkie warstwy zostały pokryte.

 

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com

Pobieranie próbek wody

Warunek wstępny

 • Sterylna butelka do badania mikrobiologicznego
 • (nie)sterylna butelka wystarczająca do przeprowadzenia badania chemicznego
 • Próbki wody należy  najszybciej jak to możliwe przesłać do laboratorium
 • Sterile Flaschen werden von unserem Labor kostenlos zur Verfügung gestellt.

Procedura

 1. usunąć uszczelki i sita
 2. odrzucić ok. 1 litra wody
 3. napełnić w stałej temperaturze napełnianie próbki chemicznej (butelka (nie)sterylna)
 4. opalanie lub dezynfekcja miejsca pobierania próbek.
 5. pobranie próbki mikrobiologicznej (sterylna butelka)

Pobieranie próbek wody do pojenia

Prosimy nie pobierać próbki wody pitnej bezpośrednio ze zbiornika poidła, lecz uprzednio z ujęcia. Próbka z poidła zafałszuje wyniki, ponieważ obecność przylegającej śliny i resztek paszy sprzyjają rozwojowi bakterii.

Uwaga

Próbki wody pitnej mogą być pobierane wyłącznie przez akredytowanych próbkobiorców. W sprawie pobierania próbek wody pitnej prosimy o kontakt z panią Tröbs.

 

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com

Pobieranie próbek gleby

Instrukcja pobierania próbek do oznaczania podstawowych składników pokarmowych w glebie

Oprócz analizy gleby w laboratorium, sumienne i reprezentatywne pobieranie próbek jest podstawą do uzyskania miarodajnych wyników badań. Pobieranie próbek powinno odbywać się co 3 do 6 lat, w zależności od intensywności użytkowania, przed nawożeniem mineralnym i organicznym.

Próbki gleby przeznaczone do oznaczania zawartości Nmin nie mogą być wykorzystywane do oznaczania podstawowych składników pokarmowych, podaży wapna i mikroelementów.

Czas pobierania próbek powinien zawsze przypadać mniej więcej na tę samą porę roku w podobnych warunkach w okresie bezmroźnym. Teren musi być suchy i nadający się do chodzenia. Gleba nie powinna być rozmazana i nie powinna być wysuszona, aby świder mógł zagłębić się na wymaganą głębokość pobierania próbek, a rowek świdra równomiernie wypełnił się glebą.

W celu określenia zawartości podstawowych składników pokarmowych (P, K, Mg), zaopatrzenia w wapno (odczyn pH) oraz mikroelementów należy pobrać próbki gleby z głębokości 0 - 20 cm na gruntach ornych i 0 - 10 cm na użytkach zielonych (główna strefa korzeniowa).

Na każdym polu należy pobrać co najmniej jedną próbkę; duże pola należy podzielić, przy czym nie należy przekraczać siatki pobierania próbek o powierzchni 10 ha. W przypadku silnych różnic glebowych i różnych wcześniejszych upraw lub różnych systemów uprawy (zwłaszcza nawożenia organicznego) należy przeprowadzić zróżnicowane pobieranie próbek w zależności od udziałów powierzchniowych.

Próbki z obszaru należy pobierać równomiernie wzdłuż przekątnej lub w zygzakowatym przebiegu (np. w formie litery N), przy czym należy wykonać ok. 20 nakłuć/próbkę w przypadku gruntów ornych i ok. 40 nakłuć/próbkę w przypadku użytków zielonych. Z pobierania próbek należy wyłączyć pasy marginalne i uwrocia.

W celu pobrania próbek należy wprowadzić pionowo pałeczkę wiertniczą, obrócić ją i ostrożnie wyciągnąć (całkowite zachowanie rdzenia wiertniczego). Rdzeń wiertniczy należy przenieść do naczynia zbiorczego, poszczególne próbki połączyć w jedną próbkę złożoną i umieścić w plastikowej torebce (ok. 300 g). Torba jest bezpiecznie zamknięta i oznakowana w sposób odporny na rozmazywanie. Każdej próbce należy nadać numer próbki.

Dokument towarzyszący próbce lub karta zbierania danych musi być dokładnie wypełniona i jest traktowana również jako zlecenie wykonania badania.

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com

Pobieranie próbek analiza roślin

Instrukcje pobierania próbek do analizy roślin

Podczas pobierania próbek do analizy roślin należy przestrzegać następujących zasad:

 • Należy przesłać reprezentatywną próbkę dla każdej działki lub sekcji. Miejsca nietypowe należy wyłączyć z pobierania próbek lub pobierać próbki oddzielnie.
 • Łącznie należy pobrać co najmniej 500 g materiału roślinnego z różnych miejsc na polu (co najmniej 20) wzdłuż linii ukośnej lub zygzakowatej (analogicznie do pobierania próbek gleby).
 • Rośliny mają być dostarczone bez korzeni i zanieczyszczeń.
 • Pobieranie próbek nie powinno być przeprowadzane bezpośrednio po wykonaniu zabiegów nawożenia.
Gatunek roślinOrgan roślinnyStadia rozwoju (BBCH)
Wszystkie rodzaje zbóżcała roślina nadziemnakrzewienie się do kłosa i pęcznienie wiechy
Kukurydza na kiszonkęLiście średnie40 – 60 cm
Liście średnieWypychanie wiechy
Liście koszulki (kolbowe)Kwiatostan
Rzepak ozimytylko w pełni rozwinięte liściepąk mały (53) - kwiaty (64)
Ziemniaktylko w pełni rozwinięte liścieFaza pączka - tworzenie bulwy
Burak cukrowytylko w pełni rozwinięte liściePołowa: Czerwca, koniec: czerwca, lipiec, sierpień
Burak pastewnyBlaszki liściowe dopiero co w pełni rozwiniętych liściKoniec: czerwca, lipiec
Grochcała roślina nadziemna30-40 cm, początek kwitnienia
Bobik polnycała roślina nadziemnaPoczątek kwitnienia
LucernaKiełkowanie z pierwszego wzrostuFaza pąka, początek kwitnienia, kwitnienie
Koniczyna czerwonaPędy około 10-15 cm nad ziemiąFaza pąka, początek kwitnienia, kwitnienie
Trawy łąkowe i pastwiskowePędy z pierwszego wzrostuPoczątek kwitnienia
Lencała górna trzecia część pęduPączkowanie do początku kwitnienia
Słonecznikgórne w pełni rozwinięte liściePoczątek kwitnienia
Źródło na podstawie: Realizacja rozporządzenia o nawozach; LfL 2007

 

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com

Pobieranie próbek żywności

Kontrola czyszczenia i dezynfekcji

a) Płytki kontaktowe- kontrola czystości i dezynfekcji powierzchni

-> w celu określenia całkowitej liczby drobnoustrojów (UWAGA! Proszę nie używać wymazówek!).

-> przed użyciem przehowywać w lodówce

->Formularz zgłoszeniowy próbki - Higiena żywnosći

 

 1. czyszczenie i dezynfekcja punktów poboru próbek
 2.  zdjąć pokrywę płytki; nie dotykać wnętrza.
 3. delikatnie docisnąć płytę kontaktową do powierzchni pobierania próbki
 4. założyć pokrywkę i oznakować ją zgodnie z numerem próbki w dokumencie towarzyszącym.
 5. odnotować punkt poboru próbek na dokumencie towarzyszącym

b) Wymazówki

->  do oznaczania salmonelli, listerii i innych bakterii = wynik "pozytywny/negatywny"

-> Użyj formularza do zgłaszania próbek "Higiena żywności".

-> Proszę pobrać jeden wymaz na każdy parametr (salmonella, listeria, itp.).

 1. czyszczenie i dezynfekcja punktów poboru próbek
 2. określić miejsca pobierania próbek: w przypadku listerii np. wpusty, dreny, płytki podłogowe itp.
 3.  wyjąć wymazówkę z opakowania
 4. Obrócić wymazówkę kilka razy w miejscu pobrania próbki.
 5. umieścić wymazówkę w probówce i oznaczyć ją zgodnie z numerem próbki na załączonym formularzu.
 6. odnotować punkt poboru próbek na dokumencie towarzyszącym
Pobieranie próbek poubojowych

Punkty pobierania próbek

a) Bydło: kark, szponder, bok oraz krzyżowa
b) Owce, kozy: pachwina, bok, szponder, oraz pierś
c) świnia: grzbiet, policzek, noga (szynka), brzuch

Pobieranie próbek

-> jPróbki indywidualne (o wielkości 5cm² każda) pobiera się z każdej tuszy w czterech miejscach.

-> użyj formularza do zgłaszania próbek "Żywność-Mięso"

 1. Umyć i zdezynfekować ręce, w razie potrzeby założyć rękawiczki.
 2. Przygotuj czyste woreczki do mrożenia lub sterylne opakowania.
 3. zanurzyć wykrawacz lub nóż, pęsetę w alkoholu i opalić w ogniu palnika
 4. wkłuć i przekręcić wykrawacz w wyznaczonych miejscach, wydrążyć pęsetą kawałek (skórkę z częścią boczku/mięsa) o grubości ok. 0,5-0,8 cm i odciąć go nożem LUB wyciąć nożem odpowiedniej wielkości kawałek.
 5. umieścić próbkę tuszy w worku i oznaczyć go.
 6. odnotować punkt poboru próbek na dokumencie towarzyszącym
 7. przed każdym kolejnym pobraniem: opalić wykrawacz lub nóż i pęsetę

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com

[Translate to Polnisch:]

 

Pobieranie próbek przed zbiorem, zboża przeznaczonego do celów spożywczych

Przewodnik pobierania próbek do badań przed zbiorem zbóż

Zgodnie z rozporządzeniem 1881/2006 (rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych) w zbożach, które mają być wprowadzone do obrotu jako środki spożywcze, nie mogą być przekroczone poziomy ołowiu i kadmu. Umożliwia to ocenę przed zbiorem, czy istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia maksymalnego poziomu dla środków spożywczych. Pobieranie próbek jest możliwe od etapu dojrzałości woskowej (EC 85). W ten sposób producent wypełnia swój obowiązek samokontroli zgodnie z prawem żywnościowym.

Próbka zbiorcza powinna być przechowywana w chłodnym miejscu i przekazana do laboratorium w ciągu 2 dni. Wraz z próbką należy przekazać następujące informacje w celu jednoznacznego przyporządkowania:

 • Rodzaj i odmiana plonu
 • Informacje dotyczące identyfikowalności próbek (oznaczenie powierzchni, działka, numer działki, podpowierzchnia)
 • Data pobrania próbki
 • Próbkobiorca

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com

Reprezentatywne pobieranie próbek jest podstawą profesjonalnej analizy i znaczącego wyniku analizy. Dlatego w tym dziale zamieszczamy instrukcje i wskazówki dotyczące profesjonalnego pobierania próbek. Chętnie wspieramy Państwa również bezpośrednio na miejscu i pobieramy dla Państwa próbki paszy i wody pitnej.