Diagnostyka weterynaryjna
LKVAnalizy

Analizy diagnostyka weterynaryjna

Analityka metaboliczna

Bydło

Profil krwi - kontrola stada bydła

 • FFA, HB, AST, ALT, Bili, GLDH, Mocznik, Chol, ß-Carotin, Ca, P, Mg, Se

Pakiet przeglądowy kontroli zarządzania paszami

Monitorowanie bilansu energetycznego, zdrowia wątroby, stanu kwasowo-zasadowego, (kwasica/alkaloza) i bilansu mineralnego.

Profil krwi - bydło

 • FFA, HB, AST, ALT, Bili, GLDH, Hast

Profil krwi - krowy zalegające

 • FFA, HB, AST, ALT, AP, Bili, GLDH, Mocznik, Chol, Krea, CK, Ca, P, Mg

W przypadku wzrostu zachowań poporodowych lub liczby krów zalegających w stadzie.

Jako diagnostyka pojedynczego zwierzęcia (zwierzęta z problemami) oraz diagnostyka stada (10 nieobciążonych zwierząt z grupy przygotowawczej).

 

Profil krwi - płodność bydła

 • FFA, HB, AST, ALT, Bili, GLDH, mocznik, Chol, ß-Carotin, Se, Cu, Mn

Możliwość stwierdzenia problemów związanych ze zmniejszonym współczynnikiem reprodukcji w stadzie

 

Profil krwi - cielę

Haptoglobina - bydło

Morfologia krwi

 • mała
  • bez różnicowania leukocytów

Zestawienie rozkładu ilościowego krwinek dostarcza informacji o procesach zapalnych lub niedokrwistości.

 

Analiza okrywy włosowej/sierści

 • Cu, Zn, Mn i Se

Wyjaśnienie długoterminowej sytuacji w zakresie podaży pierwiastków śladowych.

 

Profil moczu

 • pH, kwasy, zasady, NH4, BSQ, NSBA, Ca, P, Na, Mg, K

Jest szczególnie interesujące dla grup krów przygotowujących i zasuszonych, aby ocenić ryzyko niedowładu przy porodzie i sprawdzić powodzenie projektowania dawki pokarmowej z solami kwasowymi.

 

Koń

Profil krwi - koń

 • AST, AP, Alb, TP, Bili, GLDH, Mocznik, Chol, CK, Ca, Mg, P, γ-GT

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Morfologia krwii

 • mała
  • bez różnicowania leukocytów

Przegląd rozkładu ilościowego krwinek dostarcza informacji o procesach zapalnych lub niedokrwistości.

 

Profil moczu

 • pH, kwasy, zasady, NH4, BSQ, NSBA, Ca, P, Na, Mg, K

 

Analiza okrywy włosowej/sierści

 • Cu, Zn, Mn i Se

Wyjaśnienie długoterminowej sytuacji w zakresie podaży pierwiastków śladowych.

 

Trzoda chlewna

Profil krwi - trzoda chlewna

 • ALT, AP, Bili, Mocznik, Chol, CK, Ca, P, Fe, γ-GT

Morfologia krwii

 • mała
  • bez różnicowania leukocytów

Przegląd rozkładu ilościowego krwinek dostarcza informacji o procesach zapalnych lub niedokrwistości.

 

Profil moczu

 • pH, kwasy, zasady, NH4, BSQ, NSBA, Ca, P, Na, Mg, K

Analiza okrywy włosowej/sierści

 • Cu, Zn, Mn i Se

Wyjaśnienie długoterminowej sytuacji w zakresie podaży pierwiastków śladowych.

 

Owce/kozy

Profil krwi - owce/kozy

 • AST, Bili, BHB, GLDH, Mocznik, Chol

Morfologia krwii

 • mała
  • bez różnicowania leukocytów

Przegląd rozkładu ilościowego krwinek dostarcza informacji o procesach zapalnych lub niedokrwistości.

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Profil moczu

 • pH, kwasy, zasady, NH4, BSQ, NSBA, Ca, P, Na, Mg, K

 

Analiza okrywy włosowej/sierści

 • Cu, Zn, Mn i Se

Wyjaśnienie długoterminowej sytuacji w zakresie podaży pierwiastków śladowych.

 

 

Zdrowie wymion

badanie klasyczne mastitis (B.bakteriologiczne)

 • Klasyczna hodowla patogenów bakteriologicznych w próbkach ćwiartek lub całkowitych mleka
 • Diagnostyka według akredytowanych procedur na podstawie wytycznych DVG
 • Ponadto można wykonać oznaczenie liczby komórek somatycznych, przygotowanie resistogramu i oznaczenia do przygotowania szczepionki.

Badanie mastitis metodą PCR

 • 16 istotnych patogenów mastitis, w tym Mycoplasma bovis i Mycoplasma spp. można wykryć za pomocą biologii molekularnej.

Mycoplasma

 • Mycoplasma bovis i Mycoplasma spp.

W przypadku wysokiej liczby komórek somatycznych, opornego na leczenie mastitis i często ujemnych bakteriologicznie wyników badań zaleca się wykonanie badań przesiewowych w kierunku mykoplazmy.

 

Badanie mastitis w mleku ze zbiornika

 • Szybkie i nieskomplikowane badania przesiewowe na poziomie stada
 • Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania rocznej umowy na mleko w zbiorniku jako miesięcznego przeglądu stada.

Diagnostyka ciąży

Diagnostyka ciąży z próbki mleka

 • za pomocą glikoprotein związanych z ciążą (PAG)
 • możliwe od 28 dnia ciąży
 • Gatunek: bydło/owce/kozy
 • Próbki mleka z początkowego dojenia (próbki specjalne) lub z całkowitego dojenia (GERO/MLP)
 • Bezpieczeństwo badania wynosi >95%

Diagnostyka ciąży z krwi

 • za pomocą glikoprotein związanych z ciążą (PAG)
 • możliwe od 28 dnia ciąży
 • Gatunek: bydło/owce/kozy
 • Bezpieczeństwo badania wynosi >95%

Bakteriologia/Parazytologia

Badania bakteriologiczne

 • Wymazy: z nosa, gardła, ucha, pochwy, oka
 • Ściółka
 • Kał

Badania parazytologiczne

 • Ektopasożyty
 • Endopasożyty
 • Cryptosporidia

Kontrola jakości i czystości

Wymazy do kontroli czyszczenia i dezynfekcji

 • Całkowita liczba bakterii/cm 2

Pakiet higieniczny ściółka

 • Wartość pH
 • Całkowita liczba bakterii tlenowo-mezofilnych
 • Bakterie z grupy coli / E. Coli
 • Paciorkowce Eskulina dodatnie

Nowa tabela opłat

 

Informujemy, że od 01.06.2023 r. obowiązywać będzie nowa tabela opłat. Chętnie wyślemy ją na Państwa życzenie.

 

Nasza diagnostyka weterynaryjna

W naszym akredytowanym laboratorium badawczym oferujemy różne metody badań nad zdrowiem zwierząt hodowlanych.

 

Testy metaboliczne pomagają w porę wykryć błędy w hodowli i zarządzaniu żywieniem. Mogą uzyskać Państwo ważne informacje na temat metabolizmu energetycznego, równowagi kwasowo-zasadowej, metabolizmu minerałów i zaopatrzenia w pierwiastki śladowe, jak również bilansu witamin. Ponadto mogą Państwo sprawdzić płodność i zarządzanie cielętami, jak również stan żywienia stada.

Badania zdrowotne wymion, analizy ciążowe u krów, kóz i owiec, a także badania parazytologiczne i bakteriologiczne (m.in. kał, wymazy R+D, wymazy z nosa, jakość boksów) są niezbędnymi narzędziami w zarządzaniu zdrowiem zwierząt.

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com