Biogaz | Gnojowica
LKVAnalizy

Analiza biogazu i gnojowicy

Pakiety podstawowe

Pakiet podstawowy 1

 • dla surowców roślinnych (trawa, kukurydza, kiszonka z całych zbóż, TMR, ziarna zbóż)
 • Pełna analiza obejmująca stosunek C:N, uzysk biogazu i metanu wg Baserga

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet podstawowy 2

 • dla gnojowicy lub substratów fermentacyjnych
 • Oznaczanie suchej masy, organicznej suchej masy, wartości pH, całkowitej ilości N, NH4-N, stosunku C:N, uzysku biogazu/ gazu resztkowego

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet podstawowy 3

 • Określenie wartości nawozowej i uzysku biogazu/ gazu resztkowego z gnojowicy, obornika stałego lub odpadów pofermentacyjnych
 • Spektrum analizy od pakietu podstawowego 2 obejmującego wapń, fosfor, magnez, potas i siarkę

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet Obszar azotanowy

 • VTM105, Ncałk. Kjeldahl, NH4-N, P

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Badania dodatkowe

Pakiet dodatkowy 1

 • Lotne kwasy organiczne (FOS), pojemność buforowa (TAC)

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet dodatkowy 2

 • Pierwiastki ilościowe Ca, P, Mg, K, S

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet dodatkowy 3

 • Pierwiastki śladowe Co, Mo, Ni, Se

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet dodatkowy 4

 • Metale ciężkie zgodnie z rozporządzeniem o bioodpadach
 • Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn - z zastosowaniem metody wytrawiania aqua regia

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet dodatkowy 5

 • Metale ciężkie zgodnie z rozporządzeniem o nawozach
 • As, Pb, Cd, Cr, Cr VI, Ni, Hg, Th, perfluorowane środki powierzchniowo czynne - z mineralizacją w środowisku aqua regia

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Potencjał gazu resztkowego i metanu

 • 25-60 dni, 20°C, 37°C

Ocena bilansu gazów cieplarnianych i stwierdzenie efektywności degradacji i recyklingu materiałów wejściowych w instalacji.

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Kwasy fermentacyjne

Wczesne wykrywanie nadmiernego zakwaszenia i unikanie zakłóceń procesu

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Pakiet mikrobiologiczny

 • Salmonella, Ecoli, Enterokoki
 • zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 142/2011

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Badania indywidualne

 • Salmonella
 • Zasolenie

 

 

Formularz zgłoszeniowy próbki

Deklaracja nawozowa

 • tylko w połączeniu z co najmniej pakietem podstawowym 3

Wymagane, jeśli nawóz rolniczy ma być wprowadzony do obrotu lub dostarczony stronom trzecim. Deklaracja nawozowa nie jest wymagana, jeśli nawóz jest stosowany w gospodarstwie.

RAL Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości RAL jest możliwe dla następujących produktów końcowych:

 

 • Produkt fermentacji
 • Produkt fermentacji NawaRo
 • Kompost
 • Humus AS
 • Nawóz AS

 

Nowa tabela opłat

Informujemy, że od 01.06.2023 r. obowiązywać będzie nowa tabela opłat. Chętnie wyślemy ją na Państwa życzenie.

 

Nasza analityka biogazu i gnojowicy

Do ciągłej produkcji gazu niezbędny jest regularny monitoring materiałów wejściowych (surowców odnawialnych, odchodów zwierzęcych itp.). Nawet 2-3 procentowe wahania suchej masy mają znaczący wpływ na obciążenie komory fermentacyjnej. Porównanie oczekiwanego uzysku gazu, który podajemy w naszych certyfikatach, z rzeczywistym wydobyciem gazu pozwala na realną ocenę uzysku.

 

Podczas bieżącej eksploatacji biogazu zmiany należy wprowadzać powoli. Oprócz wydajności gazu i kontroli temperatury pilnie zalecane jest regularne badanie podłoża fermentacyjnego pod kątem najważniejszych parametrów procesu (wartość pH, azot, FOS, TAC, potencjał redox). Tylko w ten sposób można wykryć zakłócenia procesu we wczesnym stadium.

Dużą część naszej oferty znajdziesz w powyższych rubrykach i analizach. Jeśli nadal nie mogą Państwo znaleźć poszukiwanej analizy,prosimy o kontakt telefoniczny - chętnie doradzimy.

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com