Gleba | Rośliny
LKVAnalizy

Analiza gleby / roślin

Badanie gleby

Podstawowe badanie gleby

 • Wartość pH, P, K, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Podstawowe badanie gleby +

 • Wartość pH, P, K, Mg, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Badanie gleby kombi

 • Wartość pH, P, K, Mg, zawartość próchnicy, typ gleby, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Badanie gleby Profi

 • Wartość pH, P, K, Mg, zawartość próchnicy, azot całkowity, stosunek C/N, typ gleby, jakościowa ocena próchnicy, w tym zalecenia nawozowe.

Metale ciężkie

 • Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg - analiza metodą aqua regia

Nowa metoda oceny jakości humusu

Chcemy motywować do zrównoważonego wykorzystania gleby z rosnącymi plonami przy mniejszym zużyciu nawozów mineralnych i niższych wydatkach. Wkład w to widzimy w nowej ocenie jakości próchnicy gleb rolniczych i ogrodniczych za pomocą zorientowanego na praktykę systemu wskaźników opartego na nowej metodzie analizy (termograwimetryczna analiza gleby).

 

Nmin badanie gleby

Dwie głębokości warstwy dla użytków zielonych 0-15cm i 15-20cm, dla gruntów ornych 0-30cm i 30-60cm

Nmin Basis

 • NO3-N, NH4-N, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Nmin Plus

 • NO3-N, NH4-N, zawartość próchnicy, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Nmin Profi

 • NO3-N, NH4-N, zawartość próchnicy, azot całkowity, stosunek C/N, w tym zalecenia dotyczące nawożenia.

Badanie gleby dla ogrodów przydomowych i działek

Podstawowe składniki odżywcze

 • P, K, Mg, wartość pH, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Azot dostępny dla roślin

 • Azot azotanowy i azot amonowy, w tym zalecenia dotyczące nawożenia

Typ gleby

Potrzebny do rekomendacji nawozów.

 

Gleba - badania indywidualne

 • Pierwiastki ilościowe: P, K, Mg
 • Smin (0-30cm i 30-60cm)
 • Materia organiczna gleby (zawartość humusu)
 • Typ gleby/frakcja drobnoziarnista
 • Wartość pH
 • Zasolenie
 • Gęstość objętościowa
 • Mikroelementy: Ca, Mn, Mo, Fe, Cu, Zn
 • Metale ciężkie: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg
 • Selen
 • Bor
 • Azot całkowity
 • Środki ochrony roślin
 • Glifosat
 • Stosunek C/N
 • Pojemność wymiany kationowej

Analiza roślin

Analiza roślin to metoda określania stanu odżywienia lub zapotrzebowania na nawóz roślin uprawnych. Oprócz analizy gleby, znacznie poprawia dokładność określania zapotrzebowania na nawozy. Umożliwia wczesne wykrycie niedoborów w zaopatrzeniu roślin w składniki odżywcze i ich ukierunkowane eliminowanie.

 

kompleksowa analiza roślin

 • SM, N, P, K, Mg, Cu, Zn, Mn
 • Wartości zalecane dla poszczególnych makro- i mikroelementów
 • Uwagi dotyczące stanu odżywienia rośliny
 • Dostarczenie danych w ciągu 5 dni roboczych

Nowa tabela opłat

Informujemy, że od 01.06.2023 r. obowiązywać będzie nowa tabela opłat. Chętnie wyślemy ją na Państwa życzenie.

Nasza analityka gleby

Laboratorium glebowe LKS mbH jest zgłoszone zgodnie z przepisami o odpadach i wymienione w systemie online ReSyMeSa oraz uczestniczy corocznie w międzypaństwowym teście biegości zgodnie z programem badań odpadów.

 

Analiza próbek gleby w sektorze rolniczym i ogrodniczym stanowi podstawę skutecznej strategii nawożenia i optymalizacji plonów. Dzięki połączeniu analizy gleby i roślin oferujemy Państwu kompleksowy zakres analiz.

Dużą część naszej oferty znajdą Państwo w powyższych rubrykach i analizach. Jeśli nadal nie mogą Państwo znaleźć poszukiwanej analizy, prosimy o kontakt telefoniczny - chętnie doradzimy.

Instrukcja pobierania próbek gleby znajduje się TUTAJ.

Aleksandra Tröbs

Konsultant klienta - Polska
+49 37206 87-147
aleksandra.troebs@lks-mbh.com